Graffiti verwijdering

Graffiti, kunst voor de één, een doorn in het oog voor de ander.

Verf, inkt en tectyl komen wij overal tegen, in vele verschijningsvormen. Hoe het ook zij, tegenwoordig is graffiti niet meer uit ons straatbeeld weg te denken, openbare gebouwen, monumenten, verkeersborden, scholen - vele zijn besmeurd met spuitbuslakken en viltstiftteksten. Hoe 'kunstzinnig' sommige graffiti-tekeningen ook kunnen zijn, het kost jaarlijks miljoenen euro's om deze ongewenste kunstuitingen weer te verwijderen. Bovendien blijkt de ondergrond in veel gevallen blijvend beschadigd te zijn. Het vraagt expertise om deze ongewenste kunstuitingen op de meest efficiënte wijze te verwijderen. Het gebruikte materiaal, de soort ondergrond, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de locatie zijn even zovele variabelen die onze werkwijze bepalen. Het resultaat staat op voorhand vast, uw object moet weer de uitstraling hebben die u altijd voor ogen stond!

Schoonmaakbedrijf Verweel heeft de oplossing voor deze graffiti-tekeningen. Met de milieuvriendelijkste producten en met professionele apparatuur gaat Schoonmaakbedrijf Verweel uw graffitiprobleem te lijf. Natuurlijk behandelen wij uw object daarbij met uiterste zorg en tegelijkertijd hebben we oog voor het minimaal belasten van de omgeving en voor de veiligheid van onze eigen medewerkers.

Anti-graffiti coating

Afhankelijk van de ondergrond, kunnen wij een anti-graffiticoating aanbrengen. Deze brengt een beschermende laag aan op de ondergrond en zorgt er voor dat de graffiti eenvoudig te verwijderen is zonder de ondergrond te beschadigen. Samen met u komt Schoonmaakbedrijf Verweel tot de juiste en graffitivrije oplossing van uw bezittingen.

Graffiti verwijdering (voor en na)

Diensten